Stisknutím tlačítka ' SOUHLASÍM ' souhlasím s
uvedenými podmínkami a potvrzuji pravdivost
zadaných údajů vstupuji do další úrovně stránek
umístěných na veřejné počítačové síti Internet na adrese
http://sweet.unas.cz a potvrzuji níže uvedené skutečnosti.
Současně se vstupem na uvedené stránky potvrzuji pravdivost uvedených údajů a skutečností:

1. je mi více než osmnáct let
2. pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky
3. souhlasím s užitím sexuálně orientovaného materiálu pro svoji osobní potřebu, a to v soukromí, sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně
4. budu si vybírat a používat pouze a výhradně takové materiály, které neporušují zákony státu, ve kterém se nacházím
5. neposkytnu ani nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují všechny podmínky uvedené v tomto prohlášení

Pokud splňujete všechny podmínky uvedené pod body 1. až 5., prosím vstupte. Pokud nesplňujete byť i jenom jednu podmínku uvedenou pod body 1. až 5., prosím opusťte ihned tyto stránky.

Přečetl(a) jsem si podmínky S O U H L A S Í M